Traftec AS nekter tariffavtale til sine ansatte!

Mandag 18. juni gikk medlemmene i Traftec AS i Rogaland ut i streik siden ledelsen har nektet å inngå tariffavtale.

De mener at det blir for dyrt og at de vil tape anbud på grunn av dette. Dette på tross av at det er ILO-konvensjon som krever at lønns- og arbeidsforhold ved offentlige anbud ikke skal være mindre gunstige enn det som er normalt i bransjen. I Norge er det Landsoverenskomsten for elektrofagene som er normalen for elektroarbeid.

I tillegg bedriver Traftec aktivt streikebryteri ved å gi arbeidsoppgavene til de streikende til andre.

 

Bruk din mulighet til å si ifra til Traftec AS og Roadworks om at vi ikke aksepterer fagforeningsknusing i 2018!

Trykk her for å sende mail
til fagforeningsknuserne
med følgende tekst:

 

Mailene vil sendes til følgende mailadresser: